Kolik se vejde mincí do sklenice plné vody?

Kategorie: Molekulová fyzika

Tak kdy je tedy sklenice skutečně plná?

Pomůcky

sklenice plná vody až po okraj, mince

Postup

Vhazujeme do sklenice postupně minci za mincí.

Pozorovaný jev

I když sklenice už byla na začátku pokusu plná, je možné do ní vhodit ještě několik mincí, než voda přeteče.

Vysvětlení

Povrch kapaliny se chová jako tenká pružná blána. Na každou molekulu ležící v povrchové vrstvě působí sousední molekuly přitažlivou silou, jejichž výslednice působí směrem do kapaliny. Každá mince vhozená do sklenice plné vody vytlačí jistý objem kapaliny, který roztáhne povrchovou vrstvu. Do sklenice můžeme pak vhazovat mince až do okamžiku, kdy tahové napětí povrchové blány napínané vytlačenou kapalinou překročí hodnotu povrchového napětí dané kapaliny a povrchová blána praskne a kapalina přeteče.

Otázky k pokusu

  • Jak je možné, že můžeme nalít sklenici plnou i s takzvanou "čepicí"?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie

Video