1dl +1dl = 2dl

Kategorie: Molekulová fyzika

Je možné, aby tato rovnost neplatila?

Pomůcky

2 odměrné válce, líh, voda

Postup

Odměříme 1dl lihu a 1dl vody (můžeme použít dva libovolně velké stejné objemy). Vodu přilijeme k lihu.

Pozorovaný jev

Odečteme celkový objem. Zjišťujeme, že objem je menší než 2dl, resp. součet použitých objemů.

Vysvětlení

Molekuly vody vyplní mezimolekulární prostor molekul lihu a tím se celkový objem směsi zmenší. (Obecně výsledek neplatí. Např. smícháním sirouhlíků s acetonem získáme výsledný objem větší.) Pro názornější demonstraci mezimolekulárního prostoru a pro lepší pochopení experimentu můžeme využít následující model: odměříme stejné objemy fazolí a cukru a sesypeme je postupně do třetí odměrné nádoby. Cukr vyplní prostor mezi fazolemi a celkový objem směsi bude menší než součet jednotlivých objemů.

Otázky k pokusu

  • Co má větší molekuly, voda nebo líh?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie