Balancování plechovky

Kategorie: Mechanika tuhého tělesa

Postavit vejce na špičku? Ne... Postavit plechovku na hranu!

Pomůcky

plechovka s pitím

Postup

Postupně nápoj upíjíme a snažíme se plechovku postavit na hranu.

Pozorovaný jev

Po vypití dostatečného množství nápoje plechovka stojí na hraně.

Vysvětlení

Aby plechovka stála na hraně, je nutné, aby těžnice soustavy plechovka - nápoj procházela hranou podstavy. Pokud je nápoje hodně, plechovka přepadává, je-li nápoje málo, plechovka se překlopí na podstavu, jeli však nápoje odpovídající množství, lze plechovku postavit i na hranu podstavy.

Otázky k pokusu

  • Jak se mění pozice těžiště postupným upíjením nápoje?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie