Cinknutá kostka

Kategorie: Mechanika tuhého tělesa

Tohle by v Las Vegas neprošlo...

Pomůcky

síť krychle, nůžky, lepidlo, fix, mince (1Kč), izolepa

Postup

Vystřihneme plášť krychle. Stěny označíme dle obrázku. Na stěnu označenou jednou tečkou přilepíme ze spodní strany pomocí izolepy minci. Poté krychli slepíme.

Pozorovaný jev

Hodíme opakovaně kostkou a pozorujeme, že neustále padá šestka.

Vysvětlení

Regulérní kostka má těžiště ve svém středu. Přilepíme-li na jednu stěnu krychle minci, těžiště se posune blíže k ní. Protože tělesa v tíhovém poli Země zaujímají stabilní polohu, která odpovídá poloze, ve které je jejich těžiště co nejníže, zaujme kostka po hodu právě tuto pozici- s mincí nejníže a tudíž s hodnotou 6 nahoře.

Otázky k pokusu

  • Kde má duté těleso (papírová krychle) těžiště?
  • zobrazit odpověď

  • Jak se změní umístění těžiště, když na jedné stěně krychle je přilepená mince?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie

Video