Jak utopit korek

Kategorie: Molekulová fyzika

Jak lze korek dostat pod hladinu vody, když jeho hustota je menší než hustota vody?

Pomůcky

silnější fólie, špejle, korek, drát, nádoba s vodou

Postup

Dle schématu sestavíme plováčka.

Pozorovaný jev

Položíme-li plováčka na hladinu libovolným způsobem, plováček bude plovat. Ponoříme-li ho však tak, že korkovou zátku ponoříme do vody a fólie se bude dotýkat hladiny, plováček v této poloze zůstane.

Vysvětlení

Plováček v první variantě plave na hladině, protože jeho průměrná hustota je menší než hustota vody. Ve druhé variantě k sobě plocha fólie a hladina vody přilnou. Adhesní síla při tomto přilnutí je větší než vztlaková síla působící na ponořenou část plováčku, a proto zůstane korková zátka ponořená.

Otázky k pokusu

  • Jak byste přilnavou sílu definovali?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie