Lepení bez lepidla

Kategorie: Molekulová fyzika

Došlo lepidlo? Nevadí! Slepte to ledem a solí!

Pomůcky

skleněný talířek, kovový kelímek (čajová lžička), ledová drť, sůl, plastová lžička

Postup

Na talířek kápneme pár kapek vody a položíme na něj kovový kelímek (čajovou lžičku) naplněný ledovou drtí. Do kelímku nasypeme sůl přibližně v poměru led - sůl 3:1 a promícháme.

Pozorovaný jev

Po krátké chvíli uchopíme kelímek (čajovou lžičku) a zvedneme. Talířek se přilepil.

Vysvětlení

Při vytvoření směsi kuchyňské soli a ledu dojde k poklesu teploty. Tím poklesne i teplota vody na talířku pod teplotu tání a voda zamrzne. Směs kuchyňské soli a ledu je kapalná až do teploty -20°C.

Otázky k pokusu

  • Jak se mění teplota směsi led- sůl?
  • zobrazit odpověď

  • Jak se mění teplota tání ledu?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie

Video