Lihová raketa

Kategorie: Dynamika

Ví Bůh? - výbuch!

Pomůcky

pet láhev, vrtačka, drát, provaz, zápalky, špejle, technický líh

Postup

Experiment provádíme výhradně za dozoru dospělé osoby!!! Do víčka petláhve vyvrtáme otvor o průměru 8-10mm. Láhev pevně uchytíme do ok z drátu a přichystáme si háčky na zavěšení - viz nákres. Napneme provaz v délce minimálně 5 metrů. Víčko odšroubujeme, do petláhve nalijeme trošku technického lihu, láhví mírně zatřeseme a líh zase vylijeme. Láhev uzavřeme víčkem, přičemž otvor těsníme tlakem palcem. Takto přichystanou láhev zavěsíme na napnutý provaz, dnem láhve ve směru očekávaného pohybu. Stojíme vedle láhve, nikdy ne za uzávěrem! Uvolníme otvor ve víčku a k otvoru přiložíme zapálenou špejli. Pozor! Vzplanutí lihových výparů může být velmi intenzivní a pohyb rakety nečekaně rychlý. Shlédněte nejdříve přiložené video.

Pozorovaný jev

Láhev prudce vystřelí kupředu.

Vysvětlení

V láhvi jsou koncentrované výpary lihu, které unikají otvorem ve víčku láhve a po zapálení explozivně zvýší svoji teplotu a objem. Reakcí petláhve na expanzi plynu je razantní pohyb láhve kupředu.

Otázky k pokusu

  • Jak se takový typ pohonu nazývá?
  • zobrazit odpověď

  • Pomocí tohoto experimentu můžeme vysvětlit třetí Newtonův pohybový zákon - jak se tento zákon někdy nazývá?
  • zobrazit odpověď

  • Když jsme z láhve vylili veškerý líh, co v láhvi hoří?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie

Video