Mizení v oleji

Kategorie: Optika

Tak to jste ještě neviděli!

Pomůcky

2 sklenice (čisté sklo bez vzoru nebo kádinky), 2 skleněné tyčinky, slunečnicový olej, voda

Postup

Do jedné sklenice nalijeme vodu a do druhé olej. Nyní do sklenic ponoříme skleněné tyčinky. Experiment můžeme obměnit třeba tak, že do sklenice nalijeme vodu i olej a pak ponoříme skleněnou tyčinku.

Pozorovaný jev

Ve sklenici s vodou vidíme celou skleněnou tyčinku, kdežto ve sklenici s olejem je viditelná pouze neponořená část tyčinky. U sklenice s oběma kapalinami je neviditelná část tyčinky procházející vrstvou oleje.

Vysvětlení

Rozhraní mezi dvěma látkami je viditelné tehdy, jsou-li jejich indexy lomu odlišné. Index lomu použitého skla je cca 1,5 a index lomu slunečnicového oleje při 25°C 1,473. Protože tyto hodnoty jsou velmi blízké, skleněná tyčinka není v oleji vidět. Dokonalého zneviditelnění bychom dosáhli, kdyby indexy lomu obou látek byly shodné.

Otázky k pokusu

  • Index lomu vody je n=1.33, oleje n=1.47 a skla n=1.5.Ve které z těchto tří látek je rychlost šíření světla největší?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie