Nevytékající voda 2

Kategorie: Molekulová fyzika

Kouzla a čáry !!!

Pomůcky

sklenice, papír, nůžky, voda, silonky, pevná gumička

Postup

Na sklenici nasadíme silonku, napneme ji a přichytíme gumičkou. Zbytek silonky odstřihneme. Do sklenice nalijeme vodu a přikryjeme papírem. Přidržíme papír a sklenici převrátíme dnem vzhůru a papír pomalu odstraníme.

Pozorovaný jev

Voda ze sklenice nevytéká.

Vysvětlení

Po odstranění papíru voda nevytéká, protože struktura tkaniny silonky vytváří kapilární síťovinu. V jednotlivých kapilárních očkách se vytvoří malé kapičky. Tíhová síla, která působí na jednotlivé kapičky je menší než výslednice povrchových sil kapaliny. Proto kapky "neodkapávají" a voda ze sklenice nevytéká.

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie

Video