Nevytékající voda

Kategorie: Mechanika kapalin

Tak to je síla! Atmosférická tlaková síla...

Pomůcky

sklenice, papír, nůžky, voda

Postup

Do sklenice nalijeme vodu a přikryjeme papírem. Přidržíme papír a sklenici převrátíme dnem vzhůru. Pomalu odtáhneme ruku z papíru.

Pozorovaný jev

Papír drží na sklenici a voda nevytéká.

Vysvětlení

Atmosférický tlak je větší než hydrostatický tlak vody ve sklenici. Na papír působící hydrostatická tlaková síla je menší než atmosférická tlaková síla. Výslednice přitlačuje papír ke sklenici a voda nevyteče.

Otázky k pokusu

  • Jaké síly působí na papír?
  • zobrazit odpověď

  • Jakou přibližnou hodnotu má hydrostatický tlak u dna plné sklenice - neboli u papíru?
  • zobrazit odpověď

  • Pro jak vysoký vodní sloupec by byl tento pokus neproveditelný?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie

Video