Odhalování mince v mléce

Kategorie: Mechanika plynů

Pěkné a tak jednoduché...

Pomůcky

mince, mléko, miska s rovným dnem, svíčka, sklenice

Postup

Svíčku umístíme na střed misky. Minci umístíme od svíčky tak daleko, aby po přikrytí svíčky sklenicí byla mince mimo sklenici (dle nákresu). Přilijeme mléko. Stačí tolik, aby se mince lehce schovala pod hladinou. Svíčku zapálíme a přikryjeme sklenicí.

Pozorovaný jev

Svíčka po chvilce zhasne, ve sklenici se zvýší hladina mléka a mince se vynoří.

Vysvětlení

Procesem hoření se spotřebuje kyslík v prostoru sklenice. Tím se sníží i tlak ve sklenici. Vlivem většího tlaku vzduchu v okolí je do sklenice nasáto mléko. Pokus se může nezdařit, má- li sklenice velmi hladký okraj a miska velmi hladké dno.

Otázky k pokusu

  • Proč svíčka zhasne?
  • zobrazit odpověď

  • Jak se změní hořením svíčky tlak ve sklenici?
  • zobrazit odpověď

  • Proč se zvýší hladina mléka ve sklenici?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie

Video