Poskakující mince

Kategorie: Mechanika plynů

Že by za to mohly bublinky?

Pomůcky

láhev od piva či nealka, nejlépe studená, mince 1Kč

Postup

U téměř prázdné, studené láhve, navlhčíme horní okraj hrdla vodou a položíme na něj minci. Láhev uchopíme oběma rukama.

Pozorovaný jev

Pozorujeme, že mince začne poskakovat.

Vysvětlení

Držením zahříváme láhev a tím se zvyšuje teplota a tlak vzduchu uvnitř láhve. Mince nadskakuje následkem unikání plynu ze sklenice.

Otázky k pokusu

  • Jak se mění teplota láhve?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie