Přisátá sklenice

Kategorie: Mechanika plynů

Jak přenést volně položenou sklenici bez dotyku rukou?

Pomůcky

sklenice

Postup

Přiložíme si sklenici k obličeji tak, jak je patrné z obrázku. Potom z ní vysajeme vzduch a tím ji přisajeme.

Pozorovaný jev

Sklenice nespadne, drží pevně.

Vysvětlení

Vysátím vzduchu ze sklenice v ní vznikl podtlak oproti okolnímu atmosférickému tlaku. Výslednice rozdílu těchto tlakových sil se výrazně podílí na přidržení sklenice u tváře. Vliv má také tíha sklenice a síly přilnavosti působící mezi okrajem sklenice a tváří.

Otázky k pokusu

  • Mohl by tento experiment provádět i značně vousatý muž?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie