Proudění vzduchu - svíčky

Kategorie: Mechanika plynů

Poruč ohni!

Pomůcky

dvě čajové svíčky, zápalky nebo zapalovač, brčko

Postup

Čajové svíčky zapálíme a dáme těsně k sobě. Brčkem foukáme mezi plameny svíček.

Pozorovaný jev

Při foukání do brčka se plameny svíček nahýbají k sobě.

Vysvětlení

V prostoru mezi plameny svíček vzniká vlivem proudícího vzduchu z brčka podtlak. Aby se tlaky v prostoru okolo svíček a mezi svíčkami vyrovnaly, proudí do místa se sníženým tlakem vzduch. Plameny svíček se ohýbají ve směru proudícího vzduchu.

Otázky k pokusu

  • Jak se nazývá poznatek o snížení tlaku v místě proudícího plynu?
  • zobrazit odpověď

  • Jak se nazývá rovnice popisující tuto zákonitost pro kapaliny?
  • zobrazit odpověď

  • V čem se liší Bernoulliho rovnice pro kapaliny a pro plyny?
  • zobrazit odpověď

  • Znáte další příklady, kdy se používá podtlaku u proudícího vzduchu?
  • zobrazit odpověď

  • Jak bychom mohli aerodynamický paradoxon demonstrovat pomocí dvou papírů?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie