Sloupec mincí

Kategorie: Dynamika

Je možné vyndat papír, na kterém je postaven sloupec mincí, aniž by mince spadly?

Pomůcky

několik mincí, proužek papíru, pravítko nebo tyč, pet láhev naplněná vodou

Postup

Na hrdlo petláhve naplněné vodou položíme konec proužku papíru. Na něj postavíme sloupec mincí. Druhý, volný konec papírku uchopíme jednou rukou a napneme. Druhou rukou udeříme prudce pravítkem do papírku.

Pozorovaný jev

Proužek papíru zpod mincí vytrhneme, aniž by mince spadly.

Vysvětlení

Při úderu pravítka působí na sloupec mincí krátce vodorovná síla, ale vyvolaný silový impuls je malý na to, aby způsobil změnu hybnosti sloupce mincí dostatečně velkou k vychýlení sloupce mincí ze svislé polohy. Výsledkem je, že sloupec mincí zůstane na místě a nespadne.

Otázky k pokusu

  • První Newtonův pohybový zákon popisuje důležitou vlastnost těles, kterou?
  • zobrazit odpověď

  • Jak se nazývají soustavy, v nichž platí První Newtonův pohybový zákon?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie

Video