Svíčková houpačka

Kategorie: Dynamika

Jak vyrobit ze svíčky houpačku?

Pomůcky

dlouhá rovná svíčka, jehla nebo rovný drát, nůžky, zápalky, dvě sklenice na podepření, papír

Postup

Nůžkami zastřihneme svíčku tak, aby na obou koncích svíčky byl knot připravený k zapálení. Ve středu délky svíčky ji propíchneme rozehřátou jehlou. Uložíme například mezi dvě sklenice a pod svíčku dáme papír (kam bude odkapávat vosk) a zapálíme oba konce svíčky.

Pozorovaný jev

Svíčka se po chvíli rozhoupe.

Vysvětlení

Svíčková houpačka se při pohupování otáčí kolem osy otáčení procházející jehlou. Ukapáváním vosku ubývá postupně hmotnost na obou koncích svíčky, a tím se mění i momenty působících sil. Celkový otáčivý účinek je určen výsledným momentem, který se neustále mění a tím kývá houpačkou.

Otázky k pokusu

  • K jaké změně skupenství při hoření svíčky dochází?
  • zobrazit odpověď

  • Na čem závisí otáčivý účinek síly?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie

Video