Tekutý škrob

Kategorie: Mechanika kapalin

Záhadná hmota...

Pomůcky

kukuřičný škrob, voda, miska

Postup

V misce smícháme škrob s vodou v poměru 2:1. Pokud je škrob příliš tuhý nebo naopak příliš řídký, přidáme podle potřeby škrob nebo přilijeme vodu.

Pozorovaný jev

Při pomalém vnořování nás škrob "pustí" - chová se jako kapalina. Při prudkém úderu jakýmkoliv předmětem se chová jako pevná látka a předmět se nezaboří. Rychlým hnětením vytvoříme kuličku, jakmile přestaneme hníst, suspenze začne stékat z rukou.;Jedná se o nenewtonovskou kapalinu, jejíž viskozita se mění s rychlostí deformace - jinak řečeno, čím rychleji působí vnější síla, tím více klade tekutý škrob odpor. Při rychlém hnětení či úderu má tekutý škrob tuhost srovnatelnou s plastelínou, či hutným těstem.

Otázky k pokusu

  • Jaká fyzikální veličina suspenze se výrazně mění během provádění experimentů?
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie

Video