Točení kelímkem nad hlavou

Kategorie: Dynamika

Mít kelímek plný vody otočený dnem vzhůru nad hlavou a nenamočit se? Nemožné! Anebo ne?

Pomůcky

disk CD, kelímek (plechovka), provázek, voda

Postup

Do CD vyvrtáme tři dírky dle obrázku. Do každé dírky upevníme provázek a CD pomocí všech tří provázků zavěsíme tak, aby po zavěšení bylo ve vodorovné poloze.

Pozorovaný jev

Na CD postavíme kelímek (plechovku) s vodou a postupným rozhoupáním ho roztočíme ve svislé rovině dokola nad hlavu, jak lze vidět na videu.

Vysvětlení

Během točivého pohybu na kelímek (plechovku) působí tíhová síla a setrvačná odstředivá síla. Voda v horní pozici své rotace nevyteče, protože setrvačná odstředivá síla je větší než síla tíhová. Výslednice sil působí na kelímek (plechovku) směrem od osy otáčení a tlačí vodu do kelímku (plechovky).

Otázky k pokusu

  • Jaké síly působí během točivého pohybu na kelímek s vodou?
  • zobrazit odpověď

  • Která z těchto sil je větší při pohupování kelímkem?
  • zobrazit odpověď

  • Porovnej tyto síly v místě, kdy kelímek prochází nejvyšším bodem svého pohybu.
  • zobrazit odpověď

Nápovida

Časová náročnost:
Zručnost:
Finanční náročnost:

Fotogalerie

Video